Zakaj sodelujemo s proizvajalcem pirotehničnih izdelkov Piro Planet?

Podjetje PIRO PLANET d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in promet s pirotehničnimi izdelki. Njihov prednostni cilj je proizvodnja in distribucija pirotehnike najvišjega kakovostnega razreda, ki nudi največ zadovoljstva in varnosti uporabnikom njihovih izdelkov.

Kako dosegajo ta cilj?

Od leta 2017 velja za pirotehnične izdelke, ki se prodajajo na trgih EU, obvezna certifikacija v skladu s standardom EN15947. Ta predstavlja tehnično podlago, katero morajo vsi izdelki izpolnjevati, da pridobijo oznako CE. Seveda standard postavlja določene kriterije kakovosti, katerim je potrebno zadostiti. To pa ne pomeni, da se na da narediti še več za kakovost in varnost, kot zahteva sam standard.

Prav k temu pa stremijo v podjetju Piro Planet.

Želijo, da pirotehnika njihove blagovne znamke dosega višji kakovostni standard, kot pa ga od njih zahteva omenjeni predpis.

Pot do tega je ena sama. Od uvoznikov so morali v preteklih letih prestopiti na stran proizvajalcev pirotehnike. Zakaj? Samo proizvajalec s svojo tehnično dokumentacijo o izdelku lahko določa kakšna bo kakovost proizvoda na koncu proizvodnega procesa. Če z rezultatom ni zadovoljen, lahko še izboljša varnostne parametre in izdela še boljši in kakovostnejši izdelek.

V kolikor ostane uvoznik na strani agentov, ki kupujejo pirotehniko na kitajskem trgu od tretjih oseb, izgubi kakršnokoli možnost vplivanja na kakovost in predstavo samih pirotehničnih izdelkov in to ni v skladu s ciljem, ki so ga dosegli in ga želijo pri podjetju PIRO PLANET tudi obdržati.

Eden izmed obveznih delov tehnične dokumentacije je tudi natančna kemična sestava pirotehničnih izdelkov. Pirotehnika podjetja PIRO PLANET vsebuje samo dovoljene in neškodljive kemikalije, kot to določa evropska direktiva in jo pooseblja EN standard. Seveda pa lahko pirotehnika tudi tu vsebuje boljše ali kakovostno slabše oblike določene kemikalije, a še vedno mora le ta zadostovati kriterijem postavljenim v standardu. Tudi tu sledijo enaki strategiji in izbirajo samo A kvaliteto uporabljenih kemikalij, kar seveda za kitajske proizvajalce pirotehnike ne velja, saj zasledujejo cilj najnižje cene, po še sprejemljivi kakovosti. V preteklih nekaj letih pa so s testi pirotehničnih izdelkov kitajskih proizvajalcev celo potrdili trditev, da največkrat ti izdelki ne zadostujejo omenjenemu standardu, kar pa je za njih popolnoma nesprejemljivo in skregano z njihovo vizijo in cilji.

Pirotehnika podjetja PIRO PLANET tako predstavlja izjemno zmes med kakovostjo, ceno in samo pirotehnično predstavo izdelkov.