O podjetju

Naziv podjetja:
Promax Computers, d.o.o.
Naslov podjetja:
Zalog 17, 8000 Novo mesto

Kontaktna številka:
Telefon: 041 740 210

E – pošta:
info@pmc.si

Številka dovoljenja za promet s pirotehničnimi izdelki:
216-626/2009-12, izdano pri UE Novo mesto
Številka certifikata o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi:
0003374, izdano pri MNZ RS